Latte – Titulek stránky

25. března 2012

Pro nastavení titulku stránky můžeme jít několika podobnými cestami. Všechny uvedené kódy pište do souboru s layoutem. Základní verze:

<title>{block #title}{/block} | Můj web</title>

A v konkrétní šabloně pak stačí definovat nový blok #title s potřebným obsahem.


Další verze řeší situaci, kdy chceme, aby při nedefinovaném titulku nebylo zobrazeno svislítko oddělující náš titulek a název webu:

<title>{ifset #title}{include #title} | {/ifset}Můj web</title>

A v konkrétní šabloně pak opět jenom stačí definovat blok #title s potřebným obsahem.

Třetí verze pracuje s myšlenkou, že je zbytečné pro titulek definovat celý blok, vždyť proměnná bohatě postačí. Kód se velice podobá verzi 2:

<title>{ifset $title}{$title} | {/ifset}Můj web</title>

V šabloně pak stačí nastavit proměnnou $title na požadovanou hodnotu. Samozřejmě tím příjdeme o uživatečnou vlastnost Latte šablon – dědičnost bloků.

V případě titulku by mohlo být také vhodné oříznout počáteční a koncové mezery (a další bílé znaky) a možná ještě odstranit i ostatní zbytečné mezery. Stačí použít helpery trim a strip, např.:

<title>{ifset #title}{include #title |strip|trim} | {/ifset}Můj web</title>

případně

<title>{ifset $title}{$title |strip|trim} | {/ifset}Můj web</title>

Edit (2013–06–23): Případně je možné použít i helper pro odstranění HTML tagů – striptags.

Líbí se vám tato stránka?